Welcome: Fangyuan JIAYE
Language: Chinese ∷  English

Job title

Number of candidates, location and date of publication
Inspector 3 uptown 14-01-08
Salesman 10 Hangzhou 14-01-08
Project engineer 3 Hangzhou 14-01-08
Vehicle CAD draftsman 2, Zhejiang, 14-01-08
Sales staff stationed in Yongkang, Yongkang 3 14-01-08
Sales Assistant 2 uptown 14-01-08
Product system certification consultant trainee 2 Zhejiang province 14-01-08
Electrical Engineer 1 uptown 14-01-08
Student internship 5 uptown 14-01-08
Marketing service specialist 3 uptown 14-01-08

CONTACT US

Contact: Fangyuan JIAYE

Phone: 13967183239

Tel: 0571-86079421

Email: 2674196841@qq.com

Add: Headquarters: Hangzhou Qiutao Road, Shangcheng District of Hangzhou City No. 18 Yongkang branch: Yongkang Huaxi Road 106 Lane 6 No. 7 Vehicle Inspection Center: Taizhou Yongkang lieqiao Industrial Zone Branch Road No. 399, center of Taizhou Economic Development Zone